Technology

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

19.11.2020, 09:44 0 komentarzy
Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku uświadamiać, że z brakiem tolerancji co dnia ma kontakt bardzo dużo osób. Jest to pewnego rodzaju prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, żeby znaleźli rozwiązanie tego występującego problemu. Nauczanie, czy również organizowanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie tolerancji oraz brak terroru wobec osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest korzystną metodą przeciwdziałania wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta aktywność była spowodowana przez systematycznie wywoływane zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, spotykają się właśnie te grupy, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w znalezieniu głównych przyczyn pojawiania się nietolerancji, ale także mają objaśniać, jak dotkliwe potrafią być oznaki nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Tego rodzaju akcje być pomocne do tego, żeby dociec, czym faktycznie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale także pokazać, czym jest uznanie i poszanowanie różnic indywidualnych. Równie dobrze ma szkolić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnego rodzaju kultur.

W jaki sposób obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Generalny manifest wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej oraz werbalnej agresji pojawiającej się z powodu rasizmu oraz homofobii, ale i też przedstawiają duże wsparcie dla tych osób. Pod generalnym apelem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, p. Trzaskowski zasygnalizował, że solidarność dnia 16 listopada będzie podkreślana poprzez wywieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. W tęczowych barwach został podświetlony wyjątkowo Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz